Proje sonuclari

.
Proje, bütün katılımcıların onayı alındıktan sonra video kayıtlarıyla, fotoğraflarla
ve yazılı olarak belgelenecektir. Sonuçları bir sanat kitabı formatında yayınlanarak
umumun bilgi ve görüşüne sunulacaktır.Ve sonunda proje, umuma açık bir sergi ve kitlesel
kültürlerarası bir gece programıyla („Alman – Türk Gecesi“ adı altında) sonlandırılacaktır.

Comments are closed